Zawsze wycena jest sprawą indywidualną, czy na już, czy na wczoraj, czy na za dwa tygodnie, czy wybrane fragmenty, czy całość.
Zawsze przedstaw swoją wizje i wymagania i termin realizacji.

Strona tłumaczenia przysięgłego wynosi – 30 PLN/1125 znaków

Strona tłumaczenia zwykłego wynosi – 28 PLN/1800 znaków

Strona tłumaczenia medycznego wynosi – 40 PLN/1125/1800 znaków

Nie doliczam dodatkowych opłat za zlecenie realizowane w tym samym dniu.

Poniżej tłumaczenia standardowe z ceną stałą:

Tłumaczenia PRZYSIĘGŁE standardowe
Akt urodzenia skrócony
30 PLN
Akt urodzenia pełny
40 PLN
Akt małżeństwa skrócony
30 PLN
Akt małżeństwa pełny
40 PLN
Zapytanie o karalność
30 PLN
Dyplom
30 PLN
Prawo jazdy / dowód
30 PLN
Świadectwo szkolne
40 PLN
Certyfikat COVID
40 PLN
Świadectwo maturalne
30 PLN
Zaświadczenie o zameldowaniu
30PLN
Zaświadczenia US
30 PLN
Dowód rejestracyjny na pol
50 PLN
Zwolnienie ZUS
30 PLN
Suplement studiów wyższych
200 PLN
Zaświadczenie o stanie cywilnym
30 PLN
KRS z rejestru spółek
od 150 PLN

Zawsze wycena jest sprawą indywidualną i zależy od wielu czynników. Do wszystkich cen doliczam VAT. Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się!

    Załącz plik do tłumaczenia: